• "Pepe's Guide to Earth is one of the most beautiful and wise books I've had my hands on recently.(...) If I had to compare it to something, it's like a very contemporary Winnie the Pooh or The Little Prince, mixed with the emotions that the work of Oliver Jeffers evokes in me.

  Aktywne czytanie

 • "Pepego przewodnik po Ziemi to jedna z najpiękniejszych i najmądrzejszych książek, jakie miałam ostatnio w rękach.(...)

  Gdybym miała ją do czegoś porównać, to taki bardzo współczesny Kubuś Puchatek czy Mały Książę, wymieszane z emocjami, które we mnie przywołuje twórczość Olivera Jeffersa.

  Aktywne czytanie

 • "This is a warm, magical and uplifting book. (...) It makes your whole body flood with a wave of pleasant feelings of being important, loved and wanted. Just like that. Not coveted for something, for some reason. Not important because... But important and loved simply. Without conditions to fulfil.
  Pepe will have a wonderful start. Really."

  Dzielnica rodzica

 • "To ciepła, magiczna i budująca książka.(...) Sprawia, że całe Twoje ciało zalewa fala przyjemnego uczucia bycia ważnym, kochanym i upragnionym. Tak po prostu. Nie upragnionym za coś, z jakiegoś powodu. Nie ważnym, bo… Ale ważnym i kochanym zwyczajnie. Bez warunków do spełnienia. 

  Pepe będzie miał cudowny start. Naprawdę."

  Dzielnica rodzica

 • I DON'T SPEAK BEIGE

  I DON'T SPEAK BEIGE is a vibrant family collaboration that celebrates the beauty of colour and the art of local handicrafts. 

  Knitted by my Mum with patience and love. These sweaters will warm you up and brighten up any room.

  The collection is constantly evolving, new models will be added at a slow, yet consequent pace. 


  All items are hand-made. It takes time, it takes patience, it takes love to make them.